Home  About Us What's New  Events Transmissions Nature Articles Language of Light Language of ONE

Consultations Group Mastery Community Journal Products Contact

Consultations

 
 

Henrik

Westberg

 Uppstignings-Konsultationer för att Minnas den Vackra Musiken Inom Sig

 

  

Bärare av Evolution
Rävens År
 


 

e-mail

mid.rd.journey@gmail.com

 

 

 

 

Henrik Westberg

e-mail:  mid.rd.journey@gmail.com

English Version

 

Workshop in  Sweden September 23-25

 

Hej!

 

Jag heter Henrik / Khamir. Man skulle kunna säga att det var sången som utlöste mitt uppvaknande. Jag jobbade som operasångare, men hade ingen glädje i det jag gjorde. Jag hoppades att jag som operasångare skulle kunna få friheten att skapa mig ett tillfredsställande liv, det var bara det att glädjen försvann. Jag beslöt mig för att sluta sjunga tills jag hade återfunnit glädjen i sången igen. Det ledde mig in i flera år av arbetslöshet och in på den andliga vägen. Jag drogs till de läror som sade att man själv är ansvarig för den situation man befinner sig i. Jag upplevde att det sättet att se på tillvaron gav friheten att förändra sitt liv till mera glädje och självförverkligande. Fortfarande idag måste jag påminna mig själv om att det faktiskt är jag som har skapat den livssituation som jag befinner mig i, och när jag gör det så finns möjligheten till förändring.

 

Jag hörde talas om uppstigning och funderade över vad det kunde innebära. Jag sökte på nätet och hittade SSOA. När jag läste i materialet så blev det klart för mig varför det ofta var så att den förändring jag ville åstadkomma inte blev som jag ville eller inte skedde alls. Hade jag kanske inte tänkt en massa positiva tankar? Hade jag inte stått framför spegeln och sagt att jag älskar mig själv precis som jag är 500 ggr om dan i flera veckors tid? Hade jag inte utarbetat de mest sinnrika affirmationer som precis talade om hur jag ville ha mitt liv och som jag sen ”programmerade mitt omedvetna” med? Jo det hade jag gjort och de hjälpte mig säkert att ta mig vidare på vägen mot mitt mål, men de kunde inte hjälpa mig med en grundläggande förändring av mitt liv. Det jag nu började inse var att det måste finnas en verklig förståelse av orsaken till de problem som jag vill övervinna för att en sann förlåtelse ska kunna bli möjlig och därmed en förändring komma till stånd. Därefter kan drömmen manifesteras i det fysiska livet.

 

Den här orsaken kan vara mycket komplicerad och innehålla många lager och aspekter. Och till vår hjälp att titta på de här sakerna kommer naturrikena. Jag har alltid en känsla av glädje när jag kan komma i kontakt med naturrikena och det är väl för att kommunikationen grundar sig på ett utbyte av välsignelser med kärlek genom ett öppet hjärta. Mitt hjärta var säkert mycket mekaniserat under min tid som operasångare, och resan som har fört mig till ett mer och mer öppet hjärta har varit både svår och magisk. Den resan har också fört mig till en situation där jag nu kan sjunga med glädje, eftersom tonerna är en kanalisering av naturen genom mitt hjärta. Det är också en stor förändring för mig att kunna arbeta så nära Jorden och naturen jämfört med tidigare. Vi är verkligen ett; flera aspekter av ett och samma. Och varför då inte samarbeta? Vi måste samarbeta för att hitta vägen hem igen.

 

I de konsultationer som jag erbjuder kommer jag också att kunna tolka den musik som verkar helande i ditt fält och som låter dig förstå din sanning och vart du är på väg, och som också kan hela de problematiska situationer som du kämpar med för tillfället. På sistone har jag också märkt att när jag sjunger musiken jag varseblir i ett fält så hjälper det mig att se det som behöver klaras ut. Vi kommer i konsultationen att samarbeta med Jordens medvetande, som vi är en del av, och även naturrikena. Naturrikena kommer att närvara och tala om för dig vad de ser kanske från en annan synvinkel än du själv hade tänkt på. Dina förfäder, vars livserfarenheter och talanger betyder mycket för oss, kommer också att vara närvarande för att vägleda och berätta om den karma som hindrar dig från att uttrycka din sanning.

 

Djupt där nere finns det alltid en grupp tankeformer som styr ditt liv till vad det är idag. Dessa tankeformer existerade även hos dina förfäder och fångade kanske in dina förfäder i samma livssituationer som du själv upplever idag. Genom att omvandla polaritetsbaserade tankeformer och ersätta dem med tankeformer baserade på enighet istället så kan du frigöra dig själv och dina förfäder en liten bit i taget och i högre och högre grad leva din sanning.

 

Jag erbjuder 60 minuters konsultationer för en gåva av 600kr.
Jag erbjuder också en serie om fem konsultationer för 2500kr eller tre för 1500kr Du når mig på:

 

Du når mig på:

mid.rd.journey@gmail.com

 

Namaste
Khamir

 

 


BACK TO STAFF LIST

 Copyright © 1998-2002 Karen Danrich. All Rights Reserved.
HOME